Bouwkundige keuring Amsterdam-Ouderdoms Clausule-bouwkundige keuring Amsterdam

Ouderdoms Clausule

De makelaarstruc bij het het verkopen van een oud huis in bijvoorbeeld Amsterdam. Simpelweg uw rechten worden u ontnomen na de koop. Lees een artikel waarin een makelaar adviseert aantal een ouderdoms clausule toe te passen.

OUDERDOMSCLAUSULE, DAT IS HANDIG!

De verkoop van oude panden gaat gepaard met risico’s, omdat er verborgen gebreken aan de dag kunnen treden. Voor wiens rekening komen die risico’s?

Ouderdomsclausule?

Verkopers van oude woningen nemen in de praktijk regelmatig een zogenaamde ouderdomsclausule op in de koopovereenkomst. In deze clausule staat kort gezegd, dat de koper zich ermee bekend verklaart dat de woning circa x jaar oud is en dat de koper ten aanzien van de kwaliteit van de woning derhalve minder hoge eisen kan stellen dan aan een nieuwe woning.

Ook vermeldt de clausule uitdrukkelijk dat de verkoper, behoudens door hem afgegeven garanties, niet instaat voor de kwaliteit van een x aantal onderdelen van de woning. Denk aan gevels, dak, fundering, leidingen, riolen, installaties en elektra.

Waarom een ouderdomsclausule?

Wat is het doel van een ouderdomsclausule? Het doel is verzwaren van de onderzoeksplicht die op de koper rust. De ouderdomsclausule geeft de koper directe aanwijzingen voor mogelijk ouderdomsgebreken. Als de koper ondanks die aanwijzingen nalaat de woning te onderzoeken, zal de verkoper betogen dat de koper niet aan zijn onderzoeksplicht heeft voldaan.

Dat zal er in veel gevallen toe leiden dat de gevolgen van de gebreken voor rekening en risico van de koper komen. Door middel van een ouderdomsclausule kan de verkoper het risico op verborgen gebreken dus zo veel mogelijk bij de koper neerleggen.

Uit de praktijk.Er was sprake van een woning ten minste 60 jaar oud. Na aankoop van de woning stortte de dakkapel in. Hoewel de koopovereenkomst ( onder andere) een ouderdomsclausule bevatte, hadden de kopers geen onderzoek gedaan naar de staat van de woning. Dat kwam de kopers duur te staan.

De rechtbank Haarlem oordeelde dat het instorten van de dakkapel, gelet op de clausules in de koopovereenkomst en het feit dat de kopers geen onderzoek hadden gedaan, voor rekening van de kopers kwam.

En als de clausule ontbreekt?

Komen verborgen gebreken dan altijd voor rekening van de verkoper? Nee, ook op grond van de wet ( artikel 7:17 BW ) speelt de ouderdom van de woning een rol bij de vraag wat een koper van een woning mag verwachten en of de woning aan de overeenkomst beantwoordt. De ene rechter zal hier meer gewicht aan toekennen dan de andere.

Zo kocht iemand een woning van ongeveer25 jaar oud. In de koopovereenkomst was geen ouderdomsclausule opgenomen en de koper had de woning niet bouwkundig onderzocht. Kort na de levering bleek sprake te zijn van diverse ( verborgen) gebreken en de koper sprak de verkopers aan.

De rechter te Alkmaar oordeelde dat de koper er niet vanzelf op had mogen rekenen dat aan een 25 jaar oude woning geen gebreken zouden kleven. Ook al bevatte de koopovereenkomst geen ouderdomsclausule. De koper had niet aan zijn onderzoeksplicht voldaan en daarmee had hij het risico op verborgen op de koop toe genomen.

Waarop dan toch een ouderdomsclausule?

Omdat de koper zich daarmee uitdrukkelijk bekend verklaart met de ouderdom van de woning en met de mogelijke gevolgen daarvan. Een koper die deze verklaring aflegt en vervolgens niet de moeite neemt de woning te onderzoeken, zal het voor een rechter behoorlijk lastig krijgen om zijn vordering tegen verkoper wegens een verborgen gebrek hard te maken.

Tip. Maak dus bij verkoop van een oude woning altijd gebruik van een ouderdomsclausule.

Conclusie laat u niet belazeren huur een echte expert in die de bouwkundige keuring voor u verzorgt en alle bouwkundige gebreken VOOR de koop in beeld brengt want na de koop bent u uw rechten kwijt.

Meer informatie en tips op http://www.bouwkundige-keuring-amsterdam.com

Over Fred Tokkie

Fred Tokkie is gespecialiseerd in de bouwkundige keuring van alle soorten huizen in Amsterdam en omstreken . Via dit blog deel ik mijn bouwkundige kennis met u.
Dit bericht werd geplaatst in Bouwkundige Keuring Amsterdam, bouwkundige keuring grachtenpand Amsterdam, bouwkundige keuring rijksmonument Amsterdam en getagged met , . Maak dit favoriet permalink.